جدیدترین جملات عاشقانه


جدایی درد بی درمان عشق است
جدایی حرف بی پایان عشق است
جدایی قصه های تلخ دارد
جدایی ناله های سخت دارد
جدایی شاه بی پایان عشق است
جدایی راز بی پایان عشق است
جدایی گریه وفریاد دارد
جدایی مرگ دارد درد دارد
خدایا دور کن درد جدایی
که بی زارم دگر از اشناییبرچسب‌ها: جدیدترین جملات عاشقانه, عشق, عشق_, فیسبوک, جملات عاشقانه
تاريخ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت 14:22 نويسنده هادي
Designe By : Ghazal